2013 metai

Renginiai vyko: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvėje, Angelų kalvoje ir Sveikatinimo ir poilsio parke „Slėnis“.

Angelų skulptūras šventinę kunigai: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Jonas Varaneckas, šios bažnyčios monsinjoras kun. Vytautas Pranciškus Rūkas, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės klebonas Aleksandras Šmailovas.

Dalyvavę meno kolektyvai: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios choras (vad. Mantas Karpovičius ir Justina Orlovskytė), Trakų stačiatikių Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvės ansamblis (vad. Liudmila Šmailova), Vilniaus stačiatikių bažnytinės muzikos ansamblis (vad. Viktoras ir Svetlana Miniotai), Trakų rajono kultūros rūmų folkloro ansamblis „Radasta“ (vad. Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė), Vilniaus Lazdynų bendruomenės klubo „Senjorai“ ansamblis (vad. Petras Žiupsnys), Kauno kanklininkių ansamblis (vad. Janina Lekečinskienė), Liaudies dainų atlikėjų grupė „Gervelė“ (vad. Irena Žurumskienė), Moterų vokalinis ansamblis „Vakaro žaros“ (vad. Janina Žemaičiūnienė), Merkinės folkloro ansamblis „Kukalis“ (vad. Laimutė Jakštienė), Kėdainių mokinių sakralinės muzikos ansamblis „Auštamas“ (vad. Aušra Giedrienė), Grigiškių kultūros centro ansamblis „Šaltinėlis“ (vad. Marina Bruzgulienė), Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ poetai.

* * *

Šie metai sakralinės muzikos festivaliui „Skamba giesmės Angelų kalvoje“ buvo sunkūs. Negavę finansavimo ėmėme mąstyti, kaip suorganizuoti šventę turint labai kuklius finansinius resursus. Matyt, angelų paraginta pagalbą suteikė Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“, kurios prezidentas, žymus poetas ir žurnalistas Vytautas Barauskas nutarė drauge su mumis rengti asociacijos penkerių metų ataskaitinį suvažiavimą. Tokiu būdu sakralinės muzikos festivalio „Skamba giesmės Angelų kalvoje“ tęstinumas tapo įmanomas.

Ketvirtoji Angelų kalvos metinėms skirta šventė prasidėjo netradiciškai – vidudienį nuo Trakų autobusų stoties link Angelų kalvos patraukė plakatais ir vėliavomis pasipuošęs ilgas mašinų kortedžas taip iš visos Lietuvos (Jonavos, Druskininkų, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Kupiškio, Šiaulių, Vilkaviškio ir Vilniaus) į Trakų poezijos ir angelų šventę rinkosi Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ nariai.

Asociacijos prezidentas Vytautas Barauskas Sveikatinimo ir poilsio parke „Slėnis“ pradėjo savo penkerių metų ataskaitinį suvažiavimą, vėliau vykusį ir Angelų kalvoje. Tuo pat metu Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje ir Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvėje buvo aukojamos Šv. mišios, kurių metu meldėmės už Angelų kalvos dovanotojus, bičiulius bei kūrėjus.

Po šv. mišių daugybė žmonių patraukė Angelų kalvos link. Naujai esfaltuotu keliu tyliai riedančios mašinos užpildė visą erdvią transporto stovėjimo aikštelę bei pro kalvą besidriekiančio kelio kelkraščius. Atvykusieji buvo maloniai nustebinti per metus Angelų kalvoje įvykusiais pasikeitimais.

Susirinkusiems pristatėme jau 32-ojo angelo – Motinos ir vaiko globos angelo – dovanotojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojus.

Sakralinės muzikos diena „Skamba giesmės Angelų kalvoje“ susirinkusiuosius nustebino atlikėjų gausa – tai Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ ir Angelų kalvos organizatorių sukviesti net vienuolika kolektyvų iš visos Lietuvos įvairiose kalvos vietose traukė savo giesmes, o būreliais vaikštinėjantys „Brandumos“ poetai tai prie vieno, tai prie kito angelo deklamavo dangaus tarnams savo eiles.

Dar ilgai kalvoje netilo dainos, o šventės dalyviai neskubėjo skirstytis. Buvo gera žiūrėti į bendryste besidžiaugiančius žmones.