2011 metai

Renginiai vyko: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvėje ir Angelų kalvoje.

Angelų skulptūras šventinę kunigai: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios monsinjoras kun. Vytautas Pranciškus Rūkas, kunigas Ernestas Maslianikas, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės klebonas Aleksandras Šmailovas.

Dalyvavę meno kolektyvai: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kvartetą (vad. Justina Orlovskytė), Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro ansamblį „Giedružė“ (vad. Audronė Buržinskienė), Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinį ansamblį „Neringa“ (vad. Rita Rušinskienė), Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro ansamblį „Aušrinė“ (vad. Ramunė Pečiukonytė), Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos chorą „Andante“ (vad. Auksė Stankevičienė), LRT vaikų chorą (vad. Regina Maleckaitė), vokalinį–instrumentinį senosios sakralinės muzikos ansamblį „Giesmių tarnai“ (vad. Valdemaras Dadėla).

* * *

Per metus pagausėjusi Angelų kalva, pasipildžiusi dar penkiomis ąžuolinėmis skulptūromis (tuokart kalvoje atvykusiųjų maldų klausė jau 29 angelų būrys) į savo kasmetinį, įkūrimui skirtą sakralinės muzikos festivalį sutelkė draugėn nemažą būrį meninių kolektyvų.

Po šv. mišių nuskambėjus paskutiniams sakralinės muzikos festivalio garsams, šventės dalyviai patraukė Angelų kalvos link, kur vyko naujų skulptūrų pašventinimo ceremonija.