2010 metai

Renginiai vyko: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvėje, Angelų kalvoje ir Sveikatinimo ir poilsio parke „Slėnis“.

Angelų skulptūras šventinę kunigai: Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Juozas Tunaitis, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Jonas Varaneckas, šios bažnyčios monsinjoras kun. Vytautas Pranciškus Rūkas, kunigas Ernestas Maslianikas, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės klebonas Aleksandras Šmailovas.

Dalyvavę meno kolektyvai: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kvartetas (vad. Justina Orlovskytė), Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros namų ansamblis „Aušrinė“ (vad. Ramunė Pečiukonytė), Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunių Mažasis choras (vad. Auksė Stankevičienė), vokalinis-instrumentinis senosios sakralinės muzikos ansamblis „Giesmių tarnai“ (vad. Valdemaras Dadėla), Šventos Dvasios vienuolyno ortodoksų vokalinis vyrų ansamblis „Skitos“ (vad. Viktoras Miniotas), Vilniaus Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno choras (vad. Aurelija Gvodzinskienė), Šventųjų Michailo ir Konstantino cerkvės stačiatikių choras (vad. Vadim Mashin), Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Jaunimo choras (vad. Violeta Savickaitė-Pociūnienė).

* * *

Metai prabėgo nepastebimai. Jau 2010-ųjų vasarą trakiečiai pradėjo klausinėti, ar bus Angelų kalvoje naujų angelų, ir kada jie bus šventinami. Siekdami paminėti Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių kaip krikščionybės įsigalėjimo Lietuvoje simbolį bei Trakų Angelų kalvos pirmąsias metines, nusprendėme 2010-ųjų renginiui suteikti sakralinės muzikos festivalio „Skamba giesmės Angelų kalvoje“ pavadinimą. Šio festivalio dalyviai – žymūs muzikos kolektyvai, kurių atliekamas programas buvo galima išgirsti iš karto po šv. mišių.

Šį sykį Angelų kalvos skulptūrų šventinimo ceremonija buvo ypač svarbi ir reikšminga, nes naujus Atgimimą, Senolius, Mokslą ir prasmingas žinias, Tiesą, Lietuvos seniūnų vienybę bei Kantrybę saugojančius angelus šventino Vilniaus arkivyskupijos vyskupas Juozas Tunaitis drauge su Trakų kunigais.

Skulptūrų dovanotojų pagerbimo vakaras vyko netoli Angelų kalvos esančiame Sveikatinimo ir poilsio parke „Slėnis“, kur atminimo dovanėlėmis bei garbės raštais apdovanojome naujo Angelų kalvos plėtros etapo dalyvius.