2015 metai

Renginiai vyko: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje ir Angelų kalvoje.

Angelų skulptūras šventinę kunigai: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Jonas Varaneckas, šios bažnyčios monsinjoras kun. Vytautas Pranciškus Rūkas.

Dalyvavę meno kolektyvai: Grigiškių folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vad. Marina Bruzgulienė), Vilniaus miesto Jono Basanavičiaus progimnazijos folkloro ansamblis „Rugelis“ (vad. Jelena Valiulienė), Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos jaunimo mišrus ansamblis „Vytautukai“ (vad. Rima Giedrienė), Trakų rajono kultūros rūmų folkloro ansamblis „Radasta“ (vad. Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė).

* * *

Šių metų sakralinės muzikos dieną „Skamba giesmės Angelų kalvoje“ rengėme turėdami tik rėmėjų lėšas. Tradicinis renginys prasidėjo šv. mišių auka Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, tačiau Trakų stačiatikių Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvėje, visada maldomis buvusioje drauge su Angelų kalva, „sklandė“ kitos nuotaikos – rugsėjo 9-ąją netikėtai mirė ilgametis jos ganytojas Aleksandras Šmailovas (1957-2015). Tai buvo didelė netektis ne tik miesto stačiatikių bendruomenei, bet ir visam Trakų kraštui, jaučiusiam nuoširdžią a.a. Tėvo Aleksandro globą ir palaikymą.

Šventinis renginys, sutraukęs rekordinį skaičių svečių, Angelų kalvoje prasidėjo meno kolektyvų giesmėmis ir dainomis – giesmininkai, skamčiodami varpeliais, patraukė Mergelės Marijos skulptūros link, kuri Angelų kalvos stoginėje buvo įkurdinta 2014 m. gruodžio 13 d. Ten pristatėme Dievo tarnų būrį papildžiusius Našlaitėlių globos angelą ir Arkangelą Mykolą, juos kūrusius menininkus bei dovanotojus.

Tylos minute, nutraukusia visa šventinį šurmulį, pagerbėme Trakų Švč. Mergelės Marijos Gimimo cerkvės klebono Aleksandro Šmailovo atminimą.

Renginio metu pristatyta Angelų kalvos knygos idėja, pradėtos rinkti leidybai skirtos lėšos.

Taip šeštąjį kartą toli aplinkui sklido Aukštybėms ir žmonėms skirtos giesmės ir dainos, apie tai, kad neverta bijoti, bet verta tikėti, neverta nusiminti, bet verta neprarasti vilties, neverta nusigęžti, bet verta mylėti…