2012 metai

Renginiai vyko: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvėje, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčioje, Angelų kalvoje ir Trakų Užutrakio dvaro sodybos rūmuose.

Angelų skulptūras šventinę kunigai: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios klebonas Jonas Varaneckas, šios bažnyčios monsinjoras kun. Vytautas Pranciškus Rūkas, Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės klebonas Aleksandras Šmailovas.

Dalyvavę meno kolektyvai: Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės choras (vad. Liudmila Šmailova), Trakų rusų dainos ansamblis „Zabava“ (vad. Natalija Šumskienė), Vilniaus Šventos Dvasios vienuolyno ortodoksų vokalinis vyrų ansamblis „Skitos“ (vad. diakonas Viktoras Miniotas), Vilniaus stačiatikių choras „Svetilen“ (vad. Vadimas ir Irina Mašinai), Vilniaus Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvės choras (vad. Solveiga Bosaitė), Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro ansamblis „Aušrinė“ (vad. Ramunė Pečiukonytė), Liudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ (vad. Rita Rušinskienė), Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ folkloro ansamblis „Giedružė“ (vad. Audronė Buržinskienė), LRT vaikų choras (vad. Regina Maleckaitė), Vilniaus Arkikatedros Bazilikos Jaunimo choras (vad. Violeta Savickaitė–Pociūnienė), Užupio gimnazijos choras „Cantus veris“ (vad. Nijolė Žylienė).

* * *

Angelų kalvos trečiosioms metinėms paminėti organizavome jau tradiciniu tapusį Trakų sakralinės muzikos festivalį „Skamba giesmės Angelų kalvoje“, kuris dar labiau išaugo ir tapo keturias dienas trukusiu renginiu.

Pirmoji, rugsėjo 4 diena prasidėjo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje vykusiu meninių foto nuotraukų parodos „Po angelo sparnu“ atidarymu, kuriame, skambant Maironio eilėms atvykusieji galėjo pasigrožėti užfiksuotais Angelų kalvos vaizdais, pabendrauti su parodos kūrėjais: Loreta Paškevičiene, Solėja Karaliene, Kęstučiu Kurieniu.

Antrąją, rugsėjo 7 dieną, Trakų Švč. Dievo Motinos gimimo cerkvė savo duris atvėrė visiems norintiems pasiklausyti stačiatikių cerkvinio giedojimo. Koncerto metu buvo pristatoma šios krikščionybės atšakos mišių tradicija ir gražiausios giesmės.

Trečiąją, rugsėjo 8 dieną, Angelų kalvos bičiulius ir sakralinės muzikos mylėtojus pakvietėme į Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčią, kur vykusio koncerto metu po neogotikos skliautais skambėjo ištikimų festivalio draugų ir visad laukiamų meno kolektyvų giesmės ir dainos.

juodkrante (Nuotraukoje: Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro ansamblis „Aušrinė“, vad. Ramunė Pečiukonytė. Vytauto Žemaičio nuotrauka)

lrt

(Nuotraukoje: LRT vaikų choras, vad. Regina Maleckaitė. Vytauto Žemaičio nuotrauka)

2012 metų sakralinės muzikos festivalio „Skamba giesmės Angelų kalvoje“ kulminacija tapo rugsėjo 9-oji – ketvirtoji renginių diena. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje šv. mišių metu pagerbus naujuosius Angelų kalvos dovanotojus, vėliau kalvoje pašventinus Sergėjantį nuo ugnies ir Mokytojų angelus, Trakų Užutrakio dvaro sodybos rūmuose pristatėme leidinį „Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“.

leidinys