Sakralinės muzikos festivalis

Sakralinės muzikos festivalis

Skamba giesmės Angelų kalvoje“

Angelų kalvos pristatymo visuomenei surengtų iškilmių metu supratome, kad naujų angelų šventinimą turi lydėti meninis renginys, kuris ilgainiui tapo tradiciniu.

Daugiau informacijos rasi kiekvienų metų aprašymuose.