Sakalauskas Vytenis

sakalauskas-vytenis

Vytenis Sakalauskas gimė 1989 m.

2012 m. baigė Grafinio dizaino Bakalauro studijas Vilniaus Dailės Akademijos Kauno Fakultete.

Medžio drožyba – laisvalaikio pomėgis, kuriam ateityje gal bus skiriama daugiau laiko.

Vytenis Sakalauskas dalyvavo trijuose tarptautiniuose medžio drožėjų simpoziumuose, pristatė asmeninę kūrybą keliose dizaino parodose bei konkursuose.

Vytenis Sakalauskas priklauso Vokietijos Lietuvių jaunimo sąjungai bei yra jos valdybos narys. Šiuo metu dirba Berlyne spaudos bei dizaino srityje.

Pomėgiai – fotografija, dizainas ir knygos.