Lampickas Saulius

lampickas-saulius

Saulius Lampickas gimė 1962 m. miškininkų šeimoje, prie gražaus pušyno prigludusiame Rozalimo miestelyje (Pakruojo rajonas). Vaikystė prabėgo belakstant po miškus ir pievas, stebint gamtos grožį, žavintis jos harmonija, garsais. Magiškiausias kampelis jam buvo miestelio bažnyčios šventorius su dievdirbio Jono Danausko (1855-1937) skulptūromis. Tuo metu įspūdis buvo baugiai keistas, bet drauge ir traukiantis, tarsi ženklas vėliau pasirinktam liaudies menininko keliui.

Pirmi vaikystės padrožinėjimai nebuvo sėkmingi. Trūko kantrybės, įrankių ir žmogaus, kuris patartų. Rimtesni kūrybiniai ieškojimai prasidėjo 1987 m., kai apsigyveno Alytuje. Pirmąjį ąžuolinį stogastulpį išdrožė 1989 m. plenero Klepočiuose metu.

Sunkūs buvo pirmieji žingsniai, bet didžiulis noras drožti, surasti gyvenimo prasmę, tikėjimas, kad tai jo kelias, neleido nuleisti rankų. Mokėsi iš drožėjų, knygų, liaudies meno albumų. Keletą metų blaškėsi ieškodamas priimtino stiliaus, išraiškos formų, siekė pramokti amato. Širdžiai artimiausia pasirodė ąžuolo mediena ir liaudiška drožyba.

Surengė nemažai autorinių parodų, dalyvavo respublikinėse liaudies meno parodose. Pavieniai kūriniai eksponuoti Lenkijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Švedijoje, Estijoje. Kūrė drožėjų pleneruose Rokiškyje, Alytuje, Joniškyje, Kulautuvoje ir kitose Lietuvos vietose, dalyvavo kūrybinėse stovyklose Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Vengrijoje.

Sauliaus Lampicko kūryba 2000-aisiais ir 2008 metais įvertinta Liongino Šepkos vardo premija, 2002-aisiais – Alytaus miesto savivaldybės kultūros premija, 2005-aisiais ir 2008 metais pelnytas „Geriausio Alytaus apskrities liaudies meistro (vaizdinė dailė)“ vardas, o 2006, 2010 ir 2011 metais tas pats vardas suteiktas už darbus kryždirbystės kategorijoje. 2008 metais respublikinėje konkursinėje parodoje „Aukso vainikas“ įvertintas II vieta vaizdinės dailės kategorijoje. 2012 m. tame pačiame konkurse, kryždirbystės kategorijoje tapo I vietos – nominacijos „Aukso vainikas“ nugalėtoju.

2005 m. Sauliui Lampickui suteiktas meno kūrėjo statusas, 2009 m. įteiktas tautinio paveldo produkto sertifikatas, 2007 ir 2012 m. kūrybiniams darbams realizuoti Saulius Lampickui paskirta valstybinė stipendija. Tais pačiais metais skaitytojus pasiekė menininko albumas „Saulius Lampickas. Sparnuota medžio drožyba“, iliustruotas puikiomis, paties autoriaus sukurtomis nuotraukomis.

Svarbesni kūriniai: stogastulpis J. Basanavičiui atminti (1991 m., Vilkaviškio r.), kryžius Lenkijos prezidentui L. Kačinskiui, žuvusio su delegacija lėktuvo katastrofoje, atminti (2010 m., Kryžių kalnas), dzūkiškas kryžius sausio 13-osios aukoms atminti (2014 m., Vilnius), stogastulpis prof. gamtininko Ričardo Kazlausko atminimui (2015 m., Trakų r.).