Kreičmonas Edmundas

kreicmonas-edmundas

Kreičmonas baigė Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto Medžio studiją, kur įgijo dailiojo medžio meistro kvalifikaciją.

Aktyviai dalyvavo Prienuose suburto medžio drožėjų kolektyvo veikloje. Šiuo metu dirba ir gyvena Didžiojoje Britanijoje.