Angelų kūrėjai

Skulptūrinių koplytstulpių kūrime dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio medžio drožėjai. Tad kviečiame su jais susipažinti iš arčiau…