Angelų kalvos vizija

Sakoma, kad kiekvienas žmogus turi savo angelą sargą, tad Lietuvoje daugėja žmonių, Angelų kalvoje įkurdinančių jų intencijas simbolizuojančius angelus. Iškyla vis nauji koplytstulpiai, jau stovi Gerumo, Savitarpio supratimo, Jaunavedžių, Mylinčių širdžių, Vienas kito ieškančių, Gamtą sergėjančių ir daugybė kitų angelų.

Angelų kalva tampa vieta, po kurią vaikštinėjant sunku išlikti nepaliestam angelo sparno.

Angelų kalvos vizija – kiekvieno tikinčio (ir dvejojančio) traukos vieta, leidžianti surasti vidinę ramybę.