Malda Nr. 7

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ RAPOLĄ

O cæléstis médice et comes fidelíssime, sancte Ráphael, qui Tobíæ senióri visum restituísti, iuniórem per omnes suscépti itíneris vias deduxísti et incólumem conservásti: esto córporis et ánimæ meæ médicus, pelle ignorántiæ ténebras, mihíque in periculósa huius vitæ peregrinatióne constánter assíste, donec me ad cæléstem pátriam perdúcas. Amen.

 

O dangiškasis gydytojau ir ištikimasis palydove, šventasis Rapolai, Tu vyresniajam Tobijui grąžinai regėjimą, o jaunąjį vedei visais jo pradėtos kelionės takais bei išsaugojai sveiką. Būk mano kūno ir sielos gydytojas, nuvyk nežinojimo tamsą, nuolatos lydėk mane pavojingoje šio gyvenimo kelionėje, kol nuvesi mane į dangaus tėvynę. Amen.