Malda Nr. 3

MALDA Į ŠV. ARKANGELĄ MYKOLĄ

O Princeps cæléstis milítiæ, sancte Míchael, qui supérbum Lucíferum cum ómnibus suis ásseclis in tártarum deiecísti, o defénsor et protéctor Ecclésiæ, o animárum ex hoc sǽculo migrántium præses: succúrre pópulo Dei, defénde Ecclésiam tibi commendátam contra omnes insídias sátanæ; ádiuva ánimam meam contra eúndem hostem constitútam, quam tibi nunc comméndo. Præsértim me in hora mortis meæ prótege, ut ad paradísi gáudia admíttar, ubi cum ómnibus Angelis Deum ætérnis láudibus deprǽdicem. Amen. O dangaus kareivijų vade, šventasis Mykolai, tu išpuikusį Liuciferį ir visus jo sekėjus nutrenkei į pragarą. Bažnyčios gynėjau ir sergėtojau, iš šio pasaulio iškeliaujančių sielų vadove, padėk Dievo tautai, apgink tau pavestąją Bažnyčią nuo visų šėtono pinklių. Padėk mano sielai, sukilusiai prieš tą priešą, ją dabar pavedu tau. O ypač sergėk mane mano mirties valandą, kad būčiau priimtas į rojaus džiaugsmus, kur galėsiu su visais angelais amžinai skelbti Dievo šlovę. Amen.