2010 metai

2010 metais Angelų kalvoje įkurdinti Angelai

„Atgimimo“ „Lietuvos seniūnų vienybės“
„Senolių globos“ „Kantrybės“
„Mokslo ir Prasmingų žinių“ „Gyvenimo džiaugsmo“
„Tiesos“