2009 metai

2009 metais Angelų kalvoje įkurdinti Angelai

„Meilės“ „Dvasios ramybės“
„Santarvės“ „Gerosios žinios“
„Palaiminimo“ „Saugojimo nuo pikto“
„Gyvybės“ „Pasiaukojimo“
„Sveikatos“ „Atjautos“
„Vilties“ „Taikos“
„Tikėjimo“ „Kūrybos“
„Dvasios stiprybės“ „Trakų krašto globos“
„Bičiulystės“ „Šeimas globojantys“